Vi värnar om miljön  

Miljöfrågorna ligger oss varmt om hjärtat. Det är därför vi på Upplands VärmeCenter valt att arbeta med värme-system där energin kommer från biobränslen, en förnyelsebar energikälla. När träden växer i skogen binder de koldioxid och svavel. Samma mängder frigörs vid förbränning. Nettoutsläppen blir därför noll. Detta till skillnad mot oljeeldning som resulterar i  försurande  svavelutsläpp och klimatpåverkande koldioxidutsläpp.
Det går ganska lätt att konvertera ett värmesystem från olja till biobränslen. Vi kan hjälpa till. Med stora vinster för miljön.

Pellets är ett förädlat biobränsle, tillverkat av träspill från skogsnäring och sågverksindustri. Bränslet är torrt och energirikt. Det ger fördelar ur transport- och hanteringssynpunkt, men också ur miljösynpunkt. Förbränningen blir effektiv.

Huvuddelen av de pannor och  kaminer vi säljer är typ- och miljögodkända. Det innebär att de är godkända för eldning inom tätbebyggt område. Vi har även flera miljömärkta produkter i vårt sortiment, däribland NIBEs miljögodkända kaminer, se tabell nedan.
Fråga oss så kan vi guida dig till de mest miljövänliga lösningarna.

Miljömärkning Sverige
  OGC CO Partiklar Verkningsgrad Låglast
Svanen <150 mg <0,2% <5 g >73% 3-7 kW
P-märkning <200 mg <0,3% finns ej >70% <4 kW
CE finns ej <1,0 %* finns ej >50%* finns ej
Miljögodkännande <250 mg finns ej finns ej finns ej finns ej
Svenska krav finns ej <0,3% finns ej >60-65% finns ej

*= EU-krav
Samtliga värden skall uppfyllas samtidigt.
OGC: mg oförbrända kolväten/m3 gas
CO: procentandel CO (koldioxid) i rökgaserna
Partiklar: gram/kg bränsle
CE provningsnorm: EN 13240. Provningsmetod i hela Europa.
Varje land kan sedan ha sina egna, nationella krav.

 
MILJÖLÄNKAR

Pelletsintressenters samorganisation

Upplands Värmecenter är medlem i Pellsam. De ställer stora krav på:
- pelletskvalitet, transport och   hantering
- produktutveckling
- utbildning
- hög tillgänglighet och kvalitet
www.pellsam.se »


Energikalkyl

Kalkylen är till för dig som bor i småhus. Den hjälper dig att se vilka olika åtgärder du kan göra för att spara energi och vad ett byte av uppvärmningssystem innebär för din ekonomi och för miljön.

Energimyndigheten »